Dezinfekcia plastových liekoviek

DEZINFEKCIA PLASTOVÝCH LIEKOVIEK, 
KELÍMKOV A OSTATNÝCH OBALOV

CHEMIPRO OXI

je moderný, ekologický prostriedok na bázi aktívneho kyslíku pre dezinfekciu plastových fliaš (aj z materiálu PET), plastových kelímkov, nádob, sklenných fliaš, a pod.

POPIS

Chemipro OXI je dodávaný vo forme kryštalickej, vo vode rozpustnej látky, je zmesou uhličitanu sodného a peroxidu vodíka. Rozpustením vo vode dochádza k rýchlemu k uvoľneniu kyslíka, čo poskytuje výkonnú dezinfekciu, čistenie, bielenie a odstraňovanie škvŕn.

Príprava roztoku:

4g prípravku (1 kávová lyžička) na 1 liter horúcej vody.

Postup dezinfekcie:

Fľaše a nádoby sa naplnia trochou (cca 1/10 objemu nádobky) roztoku a nechá sa minimálne 5 minút pôsobiť. Uvolňujúci sa kyslík vykoná dezinfekciu. 
Pozor! Do PET fliaš nenalievať horúci roztok, nakoľko by došlo k deformácii fľaše. 
Nakoniec pretrepať a vyliať zvyšnú tekutinu. Po vyliatí je vhodné nechať nádobu vyschnúť hore dnom. Pri nádobách plnených prípravkami na perorálne použitie sa doporučuje pred plnením prepláchnuť nádobu prevarenou vodou. Inak oplachovať nie je potrebné.

Skladovanie:

Skladujte na tmavom a chladnom mieste.

Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Vyhnite sa kontaktu Chemipro OXI s očami, pokožkou a odevom. Zaistite dostatočné vetranie. Zabráňte prehltnutiu. Zabráňte vdychovaniu pár, hmly alebo prachu. Zabráňte styku s horľavými alebo organickými materiálmi. Po manipulácii sa dôkladne umyte.

© Copyright 2012 - 2024. Powered by icart.sk
  Back To Top